Tradución

As traducións técnicas (por exemplo, medicina, industria ou márketing) requiren unha correcta escolla da linguaxe especializada. Para isto precísanse coñecementos técnicos, capacidade no uso da terminoloxía técnica e habilidade para traducir conceptos con precisión. Traballamos acotío cos temas que se indican a continuación; esta experiencia e unha aprendizaxe continua permítennos realizar traducións de gran calidade.

 • Formularios de consentimento informado, investigacións de medicamentos, protocolos clínicos
 • Entrevistas a profesionais sanitarios e doentes, cuestionarios sobre saúde, xestión hospitalaria, informes de acontecementos adversos

 • Saúde ocupacional
 • Etiquetaxe, envases, prospectos e manuais
 • Material formativo e manuais de usuario
 • Produtos veterinarios e etiquetaxe, asuntos regulatorios
 • Formularios e informes de farmacovixilancia
 • Produtos veterinarios e etiquetaxe, asuntos regulatorios
 • Manuais de instrucións para unha ampla gama de sectores: automoción, aparellos domésticos, maquinaria e ferramentas industriais
 • Transporte: automoción e ferrocarril
 • Enerxía: eólica, petroquímica, gasista, hidráulica
 • Construción: materiais, robótica
 • Mobiliario e fogar
 • Informática e telecomunicacións: software, aplicacións, arquitectura de redes móbiles
 • Prevención de riscos
 • Catálogos, slogans e báners
 • Boletíns informativos e artigos
 • Blogs
 • Campañas publicitarias
 • Sitios web de compra
 • Preguntas frecuentes, interfaces de usuario
 • Formación virtual
 • Tecnoloxía del procesamento de alimentos
 • Etiquetaxe de alimentos e bebidas
 • Alimentación para animais
 • Seguridade alimentaria
 • Nutrición
 • Guías turísticas e información sobre viaxes
 • Catálogos e publicacións
 • Actividades e eventos para as redes sociais

Estas son as nosas principais áreas de especialización, pero non é unha lista completa. Polo tanto, se o texto que necesita traducir non encaixa nalgunha destas categorías, póñase en contacto connosco para que poidamos avaliar as súas necesidades.