Xestión de proxectos

Apoiamos todas as fases do proxecto de tradución, desde a análise inicial ata o establecemento da terminoloxía clave, a tradución de contido, a realización do control de calidade e a revisión final.

  • Análise do volume, o tempo e a terminoloxía necesarios
  • Planificación e anticipación de tarefas
  • Control de calidade con ferramentas específicas